z1 | z1
PUP "MAT" D.O.O. je firma u privatnom vlasništvu. Osnovana je 15.marta 1998.god. Vlasnici su Jasna i Saša Milenković. Firma "MAT" je proistekla iz Autoprevoznicke radnje Milenković Saša osnovane 1976.god. osnovnim kapitalom osnivača. Danas je to moderan poslovni sistem sa 30 zaposlenih a osnovna delatnost je transport, građevinarstvo (rušenje objekata), komunalne usluge i td. Reputacija firme "MAT" plod je višegodišnjeg napornog rada, u nestabilnim tržišnim uslovima, uz poslovnu politiku koju čini upornost, tačnost u poslu ... s
s
Početak realizacije standarda ISO2001, koji predstavlja potvrdu kvalitetnog ispunjavanja preuzetih obaveza ... s
Firma MAT učestvuje na tenderu za izgradnju stambeno-poslovnog objekta “Srbija” u Beogradu ... s
Završetak radova na adaptaciji kompleksa “Stara čaršija” u Jagodini. Na lokaciji se sada nalaze vrtić i osnovna škola ... s


MAT Jagodina 2005  facebook  Web design: Libra Design